Werkwijze

Behandeling
Nadat je contact hebt opgenomen met de praktijk, zullen we een kennismakingsgesprek plannen. We zullen samen bespreken wie het beste mee kunnen komen naar het eerste gesprek. In dit kennismakingsgesprek bekijken we aan de hand van je vraag en informatie, welke vorm van therapie het meest passend is. Ik zal uitleg geven over wat je van mij kunt verwachten en we kunnen eventueel afspraken maken over de (wijze van) verslaglegging. De therapievorm hoeft overigens niet vast te staan: we kunnen ook kiezen voor een variant van bijvoorbeeld gezinstherapie en ouderbegeleiding, of gezinstherapie en relatietherapie. De vorm kan ieder moment aangepast worden aan wat het beste aansluit bij je (gedeelde) vraag.

Wordt besloten van start te gaan, dan zullen we samen bespreken hoeveel afspraken we inplannen en in welke frequentie. Soms zijn een aantal gesprekken voldoende, soms is er meer nodig. We zullen tussentijds steeds samen blijven afstemmen of we op de goede weg zitten en wat nog nodig is.

Waarmee je precies aan de slag gaat, hangt af van wat er precies speelt. Door te achterhalen waar de moeilijkheden en de mogelijkheden liggen kan uiteindelijk een gezamenlijk plan gemaakt worden hoe het beste aan de doelen gewerkt kan worden. De gestelde doelen staan centraal in de verdere gesprekken. In de gesprekken die volgen zoeken we naar nieuwe manieren om de patronen die in de weg staan te vervangen door positieve interacties. We onderzoeken wat er nodig is om jouw situatie of jullie relatie te verbeteren. Er wordt geoefend met nieuwe mogelijkheden.

Iedereen is uniek en iedere relatie is uniek. Daarom is het belangrijk om samen met jullie te zoeken naar die unieke manier of oplossing die bij jou of jullie past.

Beroepscode
In mijn beroepsuitoefening houd ik mij aan de beroepscode voor psychotherapeuten (beroepscode voor psychotherapeuten – NVP) en de beroepscode van het NIP (beroepscode NIP).

Privacy
De wet verplicht psychologen een dossier aan te leggen en up-to-date te houden. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te kunnen bieden. U hebt als cli├źnt recht op inzage in de informatie die in uw dossier is opgenomen, of een afschrift daarvan.
Voor therapeuten geldt een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uitdrukkelijke toestemming met derden over u of uw kind zullen praten. Alleen in uitzonderlijke gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder deze toestemming informatie te verstrekken.
De uitgebreide informatie over de rechten en plichten met betrekking tot privacy staat in de bovengenoemde beroepscodes beschreven.

Hier vind je meer informatie over de therapeut en tarieven.