Supervisie

Systeemtherapeuten en systemisch werkenden in opleiding zijn ook welkom voor supervisie in mijn praktijk. Ik ben als supervisor erkend door en geregistreerd bij de NVRG.

Een supervisietraject zal ik altijd starten met een kennismakingsgesprek waarin we wederzijdse verwachtingen en praktische zaken bespreken en onderzoeken waar je als supervisant aandacht aan wil besteden. Als er een klik is, kunnen we een supervisiecontract opstellen en van start gaan.

Als therapeut en supervisor werk ik graag vanuit de dialogische, ervaringsgerichte en narratieve benadering. Als supervisant heb je eigen vragen en/of doelen waar ik in de supervisie bij aansluit. Ik weet vooraf niet hoe de route zal zijn voor jouw ontwikkeling, maar ik heb wel know-how over wat helpend is om het proces in gang te brengen en samen de passende route te vinden. Omdat ik vanuit de bovenstaande benaderingen naast jou wil staan om je weg tot verdere ontwikkeling te vinden, is feedback en reflectie op ‘doen we wat we moeten doen’ een vast onderdeel in de gesprekken. In de supervisie wil ik samen onderzoeken hoe zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw leerstijl (‘samen leren leren’).

Als supervisor ben ik maar tijdelijk betrokken in het ontwikkelingsproces van een supervisant. Daarom vind ik niet mijn expertise leidend. Het is onderdeel naast het uitvinden van wat jouw ontwikkeling blijvend helpt; zicht krijgen op eigen kwaliteiten en valkuilen in de persoon van de supervisant, hoe daar blijvend aandacht voor te houden en welke steunbronnen daarbij helpend zijn. Dominante sociaal-maatschappelijke discoursen zijn van invloed op hoe we denken een goede professional te zijn en wat we goede hulpverlening vinden. Door hier oog voor te hebben bij de vragen die in de supervisie gesteld worden, kunnen we samen onderzoeken hoe de supervisant zich hiertoe wil verhouden, wat hij of zij zelf belangrijk vindt.

In de supervisie is reflecteren op het eigen functioneren belangrijk, waarbij ik graag het hele lijf meeneem: belichaamd reflecteren. Daarom maak ik ook graag gebruik van ervaringsgerichte opdrachten of non-verbale oefeningen, die ook weer in te zetten zijn in behandeling met cliënten. Het opdoen van nieuwe ervaringen met elkaar, binnen veilige supervisiemuren zie ik als een belangrijk onderdeel voor verdere ontwikkeling.

“Ik heb de supervisie als heel prettig ervaren. We hebben tijdens onze gesprekken op een samen onderzocht wat mijn thema’s zijn, waarbij mijn ontwikkeling voorop stond. Ik heb me volledig vrij en open gevoeld om alles te delen. Het werken in verschillende vormen, namelijk met opstellingen met poppetjes, het tekenen van symbolen, het bedenken van metaforen, is helpend geweest en heeft ervoor gezorgd dat ik sneller tot inzichten kwam maar ook dat het besprokene nog beter is blijven hangen na de sessies. Nine heeft mij goede en scherpe vragen gesteld, die me aan het denken zetten. De vragen brachten het gesprek naar de kern zonder dat de sturing heel duidelijk merkbaar was.”

“Nine jouw manier van superviseren is een enorme verrijking geweest in mijn carrière, je kunt goed kuisteren, sluit aan bij de wensen en veranderbehoeften en je grote betrokkenheid maakte dat ik volledig mijzelf kon zijn in het afgelopen jaar. Jouw eigen werkvoorbeelden waren helpend om meer inzicht te verkrijgen, je lerende houding en het ‘samen onderzoeken’ maakten openstellen makkelijker. Bedankt voor al je inzet en ik ga de sessies missen!”