Ouderbegeleiding

In de ervaring van je rol als ouder spelen zijn veel zaken van invloed. Hoe heb je de eigen opvoeding ervaren? Hoe ervaar je de band met je kind? Hoe ervaar je de samenwerking met de andere ouder, of steun van belangrijke anderen om je heen?

De achtergrond van ouders en de steun die zij ervaren kunnen van invloed zijn op hoe zij het ouderschap ervaren. Hoewel ouders nooit helemaal op één lijn kunnen zitten, kunnen ze bijvoorbeeld ervaren dat er juist problemen ontstaan vanwege te grote verschillen. Ook vraagt ieder kind weer iets anders van zijn of haar ouders. Problemen bij een kind kunnen maken dat ‘gewoon’ opvoeden niet volstaat en dat je meer wil leren over hoe met specifieke problemen om te gaan. Soms ‘triggert’ gedrag van je kind eigen oude ervaringen bij jezelf, waardoor het moeilijk is om je stevig te voelen als ouder, of je het gevoel hebt te heftig te reageren. Ook kunnen grote veranderingen invloed hebben op je ouderrol. Denk aan scheidingen of samenwonen met een nieuwe partner.

Als je merkt dat de problemen die je ervaart van invloed zijn op de relatie tussen jou/jullie en je kind dan kan ouderbegeleiding aangewezen zijn. In gesprekken staan het ouderschap en wat jullie kind vraagt van jou als ouder centraal. We zullen de invloed van de ervaren problemen op het ouderschap onderzoeken en zoeken naar manieren die je kind en de onderlinge relaties het meest ten goede komen.

Lees meer over gezinstherapie, relatietherapie of individuele systeemtherapie.