Gezinstherapie

Natuurlijk komen er in ieder gezin betere en moeilijke periodes voor. Alle gezinnen maken onplezierige ingrijpende levensgebeurtenissen mee. In veel gevallen vindt je samen een weg om hiermee om te gaan. Zoals ieder mens uniek is, is ieder gezin uniek. Ieder gezin heeft daarom eigen sterke kanten in het omgaan met moeilijkere levensgebeurtenissen.

Soms kunnen gezinsleden wanneer ze voor problemen staan, merken dat het zijn weerslag heeft op de relaties tussen gezinsleden. Denk bijvoorbeeld aan ziekte bij een van de gezinsleden, of problemen van een kind op school, scheiding, stressvolle gebeurtenissen of verlies van een dierbare. De problemen beïnvloeden hoe er met elkaar omgegaan of gepraat wordt. De manier waarop met elkaar omgegaan wordt heeft weer invloed op de problemen van het gezinslid. Er ontstaat dan een patroon dat ervoor zorgt dat de onderlinge relaties onder druk komen te staan.

In gezinstherapie onderzoeken we wat goed gaat en waar het moeilijk wordt. Samen bepalen we het (gedeelde) doel van de therapie. Aan de hand van verschillende soorten opdrachten en oefeningen kunnen moeilijke dingen besproken worden en kan geëxperimenteerd worden met andere manieren om met elkaar en de problemen om te gaan.

Lees meer over relatietherapie, individuele systeemtherapie of ouderbegeleiding.