Individuele systeemtherapie

Binnen systeemtherapie worden problemen nooit los gezien van hun omgeving. Een probleem heb je nooit alleen. In individuele systeemtherapie worden individuele problemen bekeken in hun samenhang of wisselwerking met de leefwereld van de persoon.

Systeemtherapie kan ook zinvol zijn bij persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld wanneer je merkt dat je steeds op dezelfde manier met moeilijkheden omgaat, wanneer je merkt dat je verleden een grote invloed heeft op hoe je nu met bepaalde situaties omgaat of wanneer je een grote verandering meemaakt in je leefsituatie (denk onder andere aan overlijden van een dierbare, scheiding).

Tijdens de gesprekken bespreken we hoe jij, je achtergrond en belangrijke anderen zich verhouden tot de problemen die je ervaart. In gesprek (en aan de hand van opdrachten) vergaren we meer zicht op de invloed van je achtergrondervaringen op de problemen en onderzoeken we hoe oude patronen doorbroken kunnen worden. Samen zoeken we naar nieuwe manieren om met de moeilijkheden om te gaan.

Lees meer over gezinstherapie, relatietherapie of ouderbegeleiding.