Samenwerking

Sinds 2019 werk ik samen met Maaike Schut, Psychomotorische therapie & training.
Samen kunnen wij gecombineerde trajecten van psychomotore therapie (PMT) en systeemtherapie bieden.

Psychomotore gezinstherapie
Daarnaast bieden we ook psychomotore gezinstherapie (PMGT). Een vorm van therapie met beide therapeuten en het gezin (of andere belangrijke personen) in de gymzaal. De psychomotore therapeut kent de verschillende bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen in de zaal. De gezinstherapeut let vooral op de dynamiek tussen de verschillende gezinsleden.

Wanneer praten in het gezin lastig is of wanneer (iemand in) het gezin moeite heeft met de afstemming tussen ‘weten’ en ‘voelen’, kan psychomotore gezinstherapie de cliënt(en) en de belangrijke anderen helpen in hoe zij met elkaar en hun moeilijkheden kunnen omgaan. De therapie is gericht op het doorbreken van de vastgelopen patronen en ontwikkelen van nieuwe helpende manieren. Hoe ze dit willen bereiken, verschilt per gezin.

Wij hebben gemerkt dat het bundelen van het systemisch, lichaams- en bewegingsgericht werken erg helpend is bij cliënten en gezinnen die al lang kampen met problemen en waarbij vastgelopen patronen spelen. Denk bijvoorbeeld aan:
– een dreigende uithuisplaatsing van een kind in het gezin,
– het toe willen werken naar weer thuis wonen na een uithuisplaatsing,
– problemen in de schoolgang, of aan
– langdurige problemen bij ouders of hun kinderen die na meerdere vormen van hulp nog niet verbeterd zijn.

Hoe gaat PMGT in zijn werk?
Psychomotore gezinstherapie vindt plaats in een gymzaal en bestaat uit verschillende bewegingsactiviteiten.

Observatiefase
We starten met drie observatiesessies, die zichtbaar maken hoe gezinsleden op elkaar reageren. Onderlinge verhoudingen, rollen in het gezin, de sterke kanten en valkuilen worden duidelijk. Ook komt er meer zicht op de hulpvragen en behandeldoelen. De observatiefase kan daarmee ook onderdeel zijn van een diagnostiektraject. Met als doel de zorgen en de dynamiek binnen een gezin beter te leren begrijpen.

Behandelfase
De behandeling zelf start met een intakegesprek. De therapeuten geven uitleg en neemt de doelen van het gezin door. Na een reeks van vijf sessies in de gymzaal, volgt een evaluatie. Samen kijken we of de doelen behaald zijn, er iets anders nodig is of dat we doorgaan met de volgende reeks.

Hoe werken wij?
Wij werken ervaringsgericht, dialogisch en systemisch. Met systemisch bedoelen we dat we er in de basis vanuit gaan dat je een probleem nooit alleen hebt. Spelenderwijs en al doende maken we de gezinsdynamiek snel zichtbaar en oefenen we nieuw gedrag waar het hele gezin voordeel van heeft. Het samen uitvoeren van specifieke opdrachten (ervaringsgericht) helpt om krachten en mogelijkheden van het gezin te versterken. Ook geeft dat vaak weer ruimte voor plezier en ontspanning. De gezinsleden bepalen zelf waar we in de zaal aandacht aan moeten besteden (de inhoud). De therapeuten geven alleen sturing aan het proces (dialogisch).

Behalve PMGT kunnen we dus ook gecombineerde trajecten op maat bieden.